LPIA sadarbības partneri Latvijā

"Latvijas Darba devēju konfederācija" http://www.lddk.lv 

"Latvijas Pašvaldību savienība" http://www.lps.lv 

"Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija" http://www.izm.gov.lv 


"UNESCO Latvijas Nacionālā komisija" http://ano.deac.lv/html_l/unesco_01.htm 

"Ziemeļu Ministru padomes Informācijas birojs" http://www.norden.lv 

"Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte" http://www.ppf.lu.lv

LPIA sadarbības partneri ārzemēs

"Apvienība “Arbeit und Leben – Hamburg”" http://www.arbeitundleben.de/ 

"Austrijas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.vhs.or.at/ 

"Eiropas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.eaea.org

"Eiropas Pieaugušo izglītības pētījumu asociācija" http://www.esrea.org/

"Igaunijas Neformālās izglītības asociācija" http://www.vilmsi.ee/~evhl/ 

"Igaunijas Pieaugušo izglītotāju asociācija “Andras” " http://www.andras.ee/ 

"Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.laae-lssa.lt/ 

"Norvēgijas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.vofo.no/ 

"Pleskavas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.volny.edu/praea/ 

"Somijas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.vsy.fi/ 

"Vācijas Pieaugušo izglītības asociācijas Starptautiskās sadarbības institūts" http://www.iiz-dvv.de/deutsch/default.htm 

"Vācijas Pieaugušo izglītības institūts" http://www.die-bonn.de/ 

"Ziemeļvalstu Ministru padome" http://www.norden.org/ 

"Ziemeļvalstu Pieaugušo izglītības tīkls" http://www.nordvux.net/ 

"Zviedrijas Pieaugušo izglītības padome" http://www.folkbildning.net/ 

"Karēlijas brīvās izglītības organizācija" 

"Armēnijas Pieaugušo izglītības asociācija" 

"Gruzijas Pieaugušo izglītības asociācija" http://www.aeag.org.ge 

"Azerbaidžānas Pieaugušo izglītības asociācija"