LPIA Padome ir LPIA pārvaldes institūcija, kas izveidota un darbojas saskaņā ar statūtiem. Tās kompetencē ir izstrādāt LPIA budžeta projektu, sagatavot atskaites par LPIA darbu un iesniegt tās apstiprināšanai Biedru sapulcē. Padome publiski pārstāv un pauž nostāju Biedrībai svarīgos jautājumos.

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības Padomes sastāvs:

Iluta Krūmiņa padomes priekšsēdētāja

Maruta Castrova (Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)

Ilma Neimane (Liepājas Universitāte)

Ilze Onzule (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde)

Zina Belinska (SIA „Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centra” mācību centrs „PREVENTA”)

Inga Vanaga (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Valda Liekne (Iecavas novada dome)

Ināra Oļena (Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs)

Daiga Rubene (Cēsu Pieaugušo izglītības centrs)

Inga Sokolova (Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs)

Brigita Tivča (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs)

Vija Zīverte (Biedrība Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats ”)


Revīzijas komisijas sastāvs:

Priekšsēdētāja:

Vita Žunda (SIA Baltic Bright valdes locekle)

Locekļi:

Māra Pušpure (Individuāli)

Daina Urkevica (Individuāli)