LPIA apvieno 37 juridiskas personas (organizācijas) un 21 fiziskas personas (individuālie), kuri līdzdarbojas LPIA mērķu īstenošanā.

LPIA biedru organizāciju saraksts pieejams šeit.

Individuālo biedru saraksts pieejams šeit.

Kas var kļūt par LPIA biedru?

Par LPIA biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta LPIA mērķus un darbības virzienus un vēlas piedalīties to īstenošanā.

Kā kļūt par LPIA biedru?

Lai kļūtu par LPIA biedru, Jums jāraksta iesniegums LPIA padomei ar lūgumu uzņemt LPIA biedrībā. 
LPIA padome pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu biedrībā un to paziņo nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.


Kāpēc kļūt par LPIA biedru?

x LPIA biedri var saņemt akutālāko informāciju par pieaugušo izglītības jaunumiem:
- Eiropā, LPIA partenrogranizācijās;
- valsts līmenī (Ministru kabinets, nozaru ministrijas, sadarbības partneri, NVO).
x LPIA biedri savā starpā var dalīties ar informāciju, pieredzi.
x LPIA biedri birojā var saņemt dažādus materiālus, kas izstrādāti dažādu projektu ietvaros.
x LPIA biedri tiek iesaistīti kā sadarbības partneri dažādos projektos (nacionālā un starptautiskā līmenī).
x LPIA biedriem tiek organizēti informatīvi semināri par aktualitātēm pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā.
x LPIA biedri var iesaistīties mūžizglītības politikas veidošanā.
x LPIA pārstāv LPIA biedru intereses, tiekoties ar valsts institūcijām (Ministru kabinetu, Izglītības un zinātnes ministriju).
x LPIA biedriem ir pieejamas konsultācijas LPIA pieaugušo izglītības jautājumos (problēmu apzināšana un risināšana).
x LPIA piedāvā pieaugušo izglītības pasniedzēju sagatavošanu.


Biedru nauda

Biedru organizācijām biedru nauda ir 43 Eur gadā.

Individuālajiem biedriem - 14 Eur gadā.

Biedru naudu var maksāt pa daļām, par to vienojoties.