Šajā sadaļā varat atrast šobrīd Latvijā apkopoto informāciju par pieaugušo izglītības iespējām, to piedāvātājiem.
Informācija ir apkopota Nacionālās programmas projekta "Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana" ietvaros.

Šeit atradīsiet linkus uz www.vidzeme-regions.lv, www.latgale.lv  un www.rigasprojekti.lv mājas lapām, kurās apkopotas pieaugušo izglītības iespējas Latvijā:

Latgalē

Vidzemē

Rīgā
 

Rīgas rajona padome apkopojusi mūžizglītības iespējas (www.rrp.lv):

Rīgas rajonā

Informāciju par dažādām pieaugušo neformālās izglītības programmām, kā arī profesionālās pilnveides kursiem var uzzināt Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē:
 
http://www.niid.lv/