LAEA Leadership
LAEA Chairperson, Council and Audit Committee are elected by LAEA General Assembly for the period of two years.
The last LAEA General Assembly was held on 26 April, 2006, during which the elections of the Chairperson, the Council and the Audit Committee were held.
Aija Priedite was elected LAEA Chairwoman by LAEA members.
LAEA Council

Elected LAEA Council on 11th of May, 2010:

Iluta Krūmiņa padomes priekšsēdētāja

Maruta Castrova (Balvu Tālākizglītības centrs)

Iveta Dukaļska (Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs)

Judīte Grugule (Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs)

Viesturs Jucēvičs (SIA „Ugunsdrošības produktu atbilstības novērtēšanas centra” mācību centrs „PREVENTA”)

Jānis Krastiņš (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)

Valda Liekne (Iecavas novada dome)

Arta Mackēviča (Individuāli)

Ināra Oļena (Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs)

Daiga Rubene (Cēsu Pieaugušo izglītības centrs)

Brigita Tivča (Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs)

Ginta Logina (Biedrība „Solis tuvāk”)

LAEA Audit Committee:

Marita Bērziņa (Tukuma rajona izglītības pārvaldes Tālākizglītības centrs)

Māra Pušpure (Individuāli)

Anita Ostrovska (Aizkraukles rajona Pieaugušo izglītības centrs)