"Riadenie kvality vo vzdelávaní dospelých v Európe - Managing Quality of Adult Education in Europe"

Riadenie kvality vo vzdelávaní dospelých v Európe - Managing Quality of Adult Education in EuropeBack