PROJEKTA KOORDINATORS

PROJEKTA PARTNERIS
____________________________________________________________________

PROJEKTA KOORDINATORS

„EUROMOBI – Jauno darba ņēmēju mobilitāte Eiropā”

2006 - 2008. Projekta īstenotājs ir Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība un partneris Vācijā – Arbeit und Leben DGB/VHS. Projekta mērķis ir sekmēt mūžizglītības principu īstenošanu un veicināt pamatprasmju apgūšanu jaunajiem darba ņēmējiem.

Projekta uzdevumi ir:
·        Uzlabot mērķgrupas IT, svešvalodas un saskarsmes pamatprasmes;
·        Sekmēt projekta dalībnieku profesionālās pieredzes iegūšanu un profesionālo prasmju un iemaņu uzlabošanu;
·        Veicināt dalībnieku pieredzi par darba tirgu, līdz ar to paaugstinot viņu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū.
Projekta mērķgrupa ir jaunie darba ņēmēji, vecumā no 18 līdz 35 gadiem, kuri pēdējo 2 gadu laikā ir ieguvuši profesionālo izglītību, pārkvalificējušies un/vai ieguva jaunu kvalifikāciju, ir mainījuši darba jomu un/vai specifiku, beiguši profesionālās tālākizglītības kursus. Profesionālās jomas: amatniecība, metālapstrāde, informāciju tehnoloģijas, sociālais darbs, tūrisms un pakalpojumu serviss.
Projekts paredz, ka jaunie darba ņēmēji dosies praksē uz Hamburgu (Vācija) uz 3 mēnešiem, kuru ietvaros notiks valodas un kultūras sagatavošana un prakse.
Piedaloties projektā, jaunie darba ņēmēji gūs pieredzi par darba tirgu un tajā nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, un arī praktisku pieredzi profesionālajā jomā, kas palielinās viņu konkurētspēju darba tirgū.Atpakaļ