Aktualitātes

Jauna iniciatīva – mācīties ģimenē?!

Dzīvojot krīzes apstākļos, mēs mācāmies novērtēt tos resursu, kas mums jau ir!

No 2008.gada novembra līdz 2010.gada oktobrim 6 Eiropas valstis (Rumānija, Portugāle, Austrija, Latvija, Lielbritānija un Vācija) vienojās kopīgā projektā par vēl Latvijā nepopulāras iniciatīvas īstenošanu – mācīšanos ģimenē.

Lai arī ģimene mums visiem ir pirmā skola, kurā mēs apgūstam un attīstām pamatprasmes savai tālākai dzīvei, mācīšanās ģimenē kā mācību metode un programma vēl daudzās valstīs nav aktualizēta un ieviesta. Tāpēc projekta īstenotāji vēlējās veicināt šīs idejas atpazīstamību un ieviešanu vietējā sabiedrībā.

Projektā katra iesaistītā valsts izstrādāja mācību modeli ģimenēm, kas aptvēra 3 galvenās tēmas: mācīšanos un attiecības ģimenē, interneta sociālo tīklu apgūšanu (Web 2.0) un mērķa grupai saistošu tēmu, kas katrā valstī atšķīrās (grāmatu lasīšana, angļu valoda vai veselīgs uzturs). Katrā valstī mācību nodarbībās piedalījās ap 12 ģimeņu no dažādas sociālās vides un ar atšķirīgām mācīšanās spējām, tomēr visas ģimenes ir guvušas pozitīvu pieredzi no bērnu un vecāku kopīgās mācīšanās un darbošanās.


Latvijā tika iesaistītas 13 ģimenes, kuras papildus bloga veidošanas apguvei mācījās par veselīgu uzturu un tā ieviešanu ikdienas ģimenes dzīvē. Gan to, kā ģimenes mācījās par uzturu un blogošanu, gan to, ko ģimenes pašas savos blogos ievietojušas, var atrast šajā blogā: http://veseligagimene.blogspot.com/.

Bez mācību modeļu izstrādes un ieviešanas plašāk sabiedrībai būs pieejama Labās prakses piemēru rokasgrāmata, kas palīdzēs arī citiem interesentiem veidot mācību programmas ģimenēm. Rokasgrāmata elektroniski un nelielā skaitā arī papīra versijā būs pieejama Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā, kas šajā projektā pārstāv Latviju.

Šī gada 8.oktobrī Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē notiks projekta noslēguma konference, par kuru vairāk var uzzināt un arī uz to pieteikties var šajā mājas lapā: http://www.srep.ro:800/basic-life/conference/en/index.php.

Starptautisko projektu „Basic Web 2.0 Skills by Learning in Family Environment – BASIC LIFE” finansē Eiropas Komisijas Grundtvig mūžizglītības programma. Projekta mājas lapa: http://www.srep.ro/basic-life/.

 


Anete Malēja
Projektu koordinatore
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība
Merķeļa iela 11, Rīga
Tālr.67222411
www.laea.lvAtpakaļ