Aktualitātes

weReurope-Starpkultūru Dialogu konferences

Informācija par starptautisku projektu, kas vērsts uz pieaugušo iesaistīšanu un viņu zināšanu uzlabošanu par Eiropas Savienību!

weReurope ir GRUNDTVIG apakšprogrammas projekts

Projekta konsorcijs kopīgi attīsta, pārbauda un novērtē Starpkultūru Dialoga Konferences (ICD) modeli kā zīmola instrumentu, kas palīdzēs pieaugušajiem atrast ceļu, lai uzlabotu viņu zināšanas par Eiropas Savienību (ES), tās daudzveidīgo kultūru un paaugstinātu pamatkompetences, izmantojot pieaugušo izglītības asociācijas.

Piecas reģionālas ICD konferences iesaistīs partneru reģionālo/nacionālo tīklu dalībniekus un ekspertus no 27 ES dalībvalstīm. Viņi netiek ielūgti tikai izdiskutēt ar integrāciju saistītus atbilstošus jautājumus un apstākļus (piem. robežu konfliktus/lēmumus, darba migrāciju, Lisabonas vienošanos...), bet arī aktīvi piedalīties, attīstot pedagoģiskas stratēģijas un ICD-konferences scenāriju.
Kā multiplikatori visi ICD konferences dalībnieki sasniedz ES mēroga auditoriju, ikdienas darbā caur savām institūcijām izplatot projekta idejas ar informatīvo biļetenu un lekciju palīdzību. Rezultātā pieaugušo izglītības institūcijas būs nodrošinātas ar ICD konferences materiāliem (brošūrām, CD), kā metodisku un didaktisku konceptu, kas izstrādāts tālākai lietošanai.
ICD konferences materiāli ietver ICD metodoloģiju vadošajām (pieaugušo izglītības) institūcijām un zema līmeņa motivācijas metodoloģijas, kad mācību process tiek iniciēts no dažādu kultūru mērķa grupām.

Visa projekta laikā tiks radīts „Simbolu un atmiņu paklājs” (reāls un virtuāls), kas simbolizēs dažādību un vienotību. Visi piecu ICD - konferenču dalībnieki tiks lūgti atnest sev līdz kādu priekšmetu no kaimiņu valsts kopā ar stāstu savā un angļu valodā.
Projekta noslēgumā šie simboli un stāsti no visām dalībvalstīm tiks apkopoti, demonstrējot bagātu potenciālu starptautiskai komunikācijai, kas ietverta lietās ar zināmu jēgu vai nozīmi indivīdam vai grupai. Šis „Simbolu un atmiņu paklājs” tiks ievietots projekta mājas lapā un tiks papildināts arī pēc projekta.

Šeit var atrast detalizētāku informāciju!

http://www.weReurope.eu
Atpakaļ