Aktualitātes

Tiešsaistes pieaugušo izglītība uzņems apgriezienus arī nākotnē

Pandēmijas laiks ir bijis izaicinājumu pilns visās nozarēs, it īpaši izglītības sektorā, jo bija nepieciešams pāriet uz attālināto mācību modeli.Tajā pašā laikā pieaugušo izglītības sektorā ir pieredzēta liela rosība – izglītības iestādes visā Latvijā piedāvā pieaugušajiem pilnveidot esošās vai attīstīt jaunas kompetences, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Ņemot vērā, ka mācības pēc COVID-19 ierobežojumu noteikšanas ir pamatā notikušas attālināti, mācīties gribētāji varēja izvēlēties jebkuru izglītības iestādi, neatkarīgi no tās atrašanās vietas.

2021.gada maijā un jūnijā tika veikta aptauja izglītības iestādēm, kuras piedāvā pieaugušo izglītības programmas. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā COVID-19 ierobežojumi ietekmēja izglītības iestāžu darbu. Pētījumā tika aptaujātas 60 izglītības iestādes no visas Latvijas. Kā galvenā izaicinājumu grupa tika izdalīta “Izaicinājumi ar izglītojamajiem”, tālāk seko izaicinājumu grupa “Izaicinājumi ar pedagogiem”. Kā mazāk svarīgi kopumā tika atzīti tehnoloģiskie izaicinājumi un administratīvie izaicinājumi. Tālāk ir sarindoti identificētie izaicinājumi pēc svarīguma pakāpes: 
1. Pedagogu pārslodze; 
2. Pieteikumu skaits; 
3. Datortehnikas pieejamība un funkcionalitāte izglītojamajiem; 
4. Fragmentēta informācija par attālinātā izglītības procesa organizēšanu no valsts iestādēm; 5. Izglītojamo nespēja pilnībā apgūt mācību vielu, mācoties tikai attālināti; 
6. Izglītojamo zemās digitālās prasmes; 
7. Izglītojamo motivācijas trūkums. Savukārt kā galvenā ieguvumu grupa tika izdalīta “Tehnoloģiskie ieguvumi”, tālāk seko ieguvumi, kas ir saistīti ar pedagogiem. Kā mazāk svarīgi kopumā tika atzīti ieguvumi, kas ir saistīti ar izglītojamajiem, un administratīvie izaicinājumi. Kopumā kā svarīgākos ieguvumus izglītības iestādes atzina (sarindoti pēc svarīguma pakāpes): 
1. Dažādu iepriekš neizmantotu rīku/ iespēju izmantošana, kas optimizē darbu; 
2. Pedagogu pieredzes uzkrāšana; 
3. Pedagogu digitālo prasmju attīstība; 
4. Pedagogu kompetenču paplašināšanās; 
5. Iespēja paplašināt mērķauditoriju; 
6. Izdevumu samazinājums;
7. Elastīgs darba laiks. Par spīti izaicinājumiem lielākā daļa izglītības iestāžu (89%) arī pēc pandēmijas noteikto ierobežojumu atcelšanas plāno organizēt gan klātienes, gan neklāties mācību procesu, kaut pirms pandēmijas lielākā daļa (65%) piedāvāja tikai klātienes mācības. Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”. Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/
Atpakaļ