Aktualitātes

Aicinājums izglītības iestādēm piedalīties aptaujā par COVID-19 ietekmi

Lai analizētu COVID-19 ierobežojumu ietekmi uz pieaugušo izglītības iestāžu darbu, tiek veikta aptauja.

Jau vairāk nekā gadu izglītības iestādēm ir jānodrošina izglītības process pieaugušajiem attālināti. Daudzām izglītības iestādēm tas pavēra attīstības iespējas piedāvāt izglītības pakalpojumus plašākam izglītojamo lokam neatkarīgi no dzīvesvietas. Tajā pašā laikā izglītības iestādēm ir jāpārvar dažādi izaicinājumi, kas skar dažādu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu, mācību procesa pielāgošanu tiešsaistē, pedagogu pārslodzi u.tml.

Lai analizētu, kā COVID-19 ierobežojumi ir ietekmējuši izglītības iestāžu, kas īsteno pieaugušo izglītības procesu, darbu, pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros tiek organizēta aptauja, kuras mērķa auditorija ir izglītības iestādes, kas īsteno pieaugušo izglītības procesu.

Aptauju ir iespējams aizpildīt elektroniski līdz š.g. 18.jūnijam:

https://link.webropolsurveys.com/S/9910EDB6CEE5CC28 

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu metodiskus materiālus izglītības iestādēm, kā arī politikas rekomendācijas tiešsaistes pieaugušo izglītības procesa attīstībai.

Ja Jums ir kādi papildu jautājumi par aptauju vai arī vēlaties iepazīties ar pētījuma kopējiem rezultātiem, lūgums sazināties ar pētnieci Dr.sc.admin. Ingu Jēkabsoni (jekabsone47@gmail.com).

 

Šī aptauja tiek veikta pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.Atpakaļ