Aktualitātes

“Iedvesmojošas mācības un izaicinājumi tās kvalitātei”

Apvienības pieaugušo izglītotājiem ir iespēja paaugstināt un modernizēt savu kompetenci un iepazīt jaunas metodes.

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ar Erasmus + programmas līdzfinansējumu īsteno mobilitātes projektu “Iedvesmojošas mācības un izaicinājumi tās kvalitātei”.

Projekta mērķis ir paaugstināt un modernizēt apvienības pieaugušo izglītotāju kompetenci un ļaut iepazīt jaunas metodes sociālo prasmju attīstīšanai, mācību vajadzību identificēšanai, mācību plānošanai un sagatavošanai, auditorijai atbilstošu mācību metožu un mācību materiālu izvēlei,  kā arī starpkultūru komunikācijas veicināšanai  un kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai.

 

Projekta ietvaros apvienības pieaugušo izglītotājiem tika dota iespēja piedalīties starptautiskos mācību semināros un apmainīties ar pieredzi ar citu Eiropas valstu kolēģiem:

Grieķijas organizētajā  seminārā “Māksla – kritiskās domāšanas attīstībai”;

Rumānijas organizētajā  seminārā “Starpkultūru komunikācija multietniskā Eiropā”; 

Itālijas organizētajā  tiešsaistes seminārā “Neformālās izglītības metodes pieaugušo izglītojamo grupu darba veicināšanā”;

Somijas organizētajā tiešsaistes seminārā  “Uz spēlēm balstītas mācīšanās” un

Vācijas organizētajā tiešsaistes seminārā  “Mācīt mācīties - metodes un (digitālie) instrumenti izglītojamo prasmju attīstībai 21. gadsimtā”.

Ar uzzināto un pieredzēto mobilitāšu dalībnieki dalās apvienības informatīvajos izdevumos, telefoniski un sarakstoties tiešsaistē. Pieredzes apmaiņa klātienē plānota apvienības kopsapulcē.Atpakaļ