Aktualitātes

Erasmus + WhomeN projekta Informācijas izplatīšanas seminars

2019.gada 5. decembrī Rīgā, Aspāzijas bulvārī 28 – Erasmus + WhomeN projekta Informācijas izplatīšanas seminārs.WhomeN projekta

Informācijas izplatīšanas seminārs –

Rīgā, Aspāzijas bulvārī 28, 2019.gada 5. decembrī

Darba kārtība

 

 

 

14.00 – 14.30

Reģistrācija un pēcpusdienas kafija.

14.30
Projekta WhomeN intelektuālie rezultāti.

 

- Projekta mērķi un uzdevumi

- Projekta rokasgrāmata – tās uzdevums un saturs

- Informatīvais materiāls pasniedzējiem, ekspertiem un konsultantiem

- Tiešsaistes plataforma sociālo prasmju pašizvērtēšanai

 

Coffee Break – 15.30

 

16.00

Metodes sociālo prasmju pilnveidei

 

- Personības izaugsmes metode

- Problēmu risināšanas aplis

- Personiskā efektivitāte

- Seši soļi

 

18.00 Semināra noslegums un kafija

 Atpakaļ