Aktualitātes

“Viens nav cīnītājs...”

Aktīvās darbības metodes, darbam ar grupu

Moreno institūts Latvijā sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību piedāvā:
“Viens nav cīnītājs...”
Aktīvās darbības metodes, darbam ar grupu
(60. ak. stundas)

Mērķauditorija: dažādu nozaru speciālisti, kuriem profesionālais darbs ir saistīts ar grupu nodarbību vadīšanu, darbu ar grupām, risinot dažāda rakstura situācijas.
Mērķis: sniegt informāciju par grupas dažādiem procesiem, kuri var ietekmēt grupas produktivitāti. Iepazīstināt ar dažādām aktīvās darbības metodēm, lai veicinātu grupu darbu produktivitāti.
Tēmas:
Grupu raksturīgākie tipi
Grupas robežas un ētika
Grupas normas un kultūra
Grupas mīti un stāsti
Grupas attīstības dinamika
Pielietojamās aktīvās metodes katrā grupas attīstības pakāpē
Grupas vadītāja personība un tās loma grupas attīstības procesā
Veids: praktiskā tipa nodarbības ar teorijas atbalstu
Apmācības vadīs: Jolanta Baltiņa Mg.psych, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas trenere
Apmācības notiks:   25.-26.03.
                                        08.-09.04.
                                       13.-14.05.
Katru sestdienu no plkst.10:00 – 18:00 un katru svētdienu no 10:00 – 16:00
Kur notiks: Lāčplēša ielā 43/45-5, Rīgā
Apmaksa: 270 Eur (t.sk.PVN, izdales materiāli un kafijas pauzes). Iespējams maksāt par katru nedēļas nogali atsevišķi (90 Eur t.sk.PVN, izdales materiāli un kafijas pauzes).
Apliecinājums: Par visu kursa apmeklējumu dalībnieki saņems Moreno institūta Latvijā apliecinājumu par dalību apmācībā.Atpakaļ