Aktualitātes

LPIA padome deleģē pārstāvi Pieaugušo izglītības pārvaldības padomei

LPIA padome deleģē Pieaugušo izglītības apvienības padomes locekli, Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktori D.Rubeni Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotajai Pieaugušo izglītības pārvaldības padomei.Atpakaļ