Aktualitātes

2016. gada jūnijā Baltijas Vasaras skolā Lietuvā Zarasai novadā piedalās 12 LPIA biedri

Baltijas Vasaras skolā Lietuvā Zarasai novadā tiek iepazītas netradicionālas mācību vides izmantošanas iespējas neformālajā izglītībā Zarasai novadā, diskutēts par EPALE platformas izmantošanas iespējām, pārrunātas aktualitātes pieaugušo izglītībā Baltijas valstīs.Atpakaļ