Aktualitātes

LPIA biedri piedalās informatīvi un izglītojošā semināru ciklā „Ar domu par attīstību”

Semināra vadītāja- Dr. paed. pieaugušo pedagoģijā, Starptautiski sertificēta TRIZ speciāliste I.Muraškovska.

Semināra mērķis- veidot kopīgas efektīvas pieejas attīstības jautājumu risināšanai un izpratni par efektīvu problēmu risināšanu attīstības kontekstā.

Apskatītās tēmas:

 

·        Daudz ekrānu domāšanas shēma (sistēmu operators);

·        Risku analīze. Diversijas metode;

·        Idealitātes princips attīstības plānošanā;

·        Risinājumam nepieciešamo resursu noteikšana;

·        Vispārējie sistēmu attīstības likumi, to izmantošana attīstības plānošanā;

·        Pieaugušā mūžmācīšanās būtība;

·        Pieaugušo izglītība attīstības kontekstā u.c..

 

Semināra norises un vienlaikus arī pieredzes apmaiņas vietas- Kuldīgas Pieaugušo izglītības centrs, Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs,  Jaunpils reģionālās attīstības centrs.Atpakaļ