Aktualitātes

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība iestājusies Eiropas Pamatprasmju tīklā

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība ir izveidojusi kontaktus ar tīkla organizatoriem, iesniegusi informāciju par LPIA un to biedru pieredzi, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar tīkla biedriem, izteikusi gatavību iesaistīties kopīgos projektos, kuri veicinātu pamatprasmju apguvi Latvijas iedzīvotājiem.

2013.gada 23.-25.maijā ar VIAA  finansiālu atbalstu LPIA direktore S.Pīlāte piedalījās konferencē „Partnerību izveide pamatprasmju mācīšanai ārpus skolas telpām”.

Informāciju par konferenci un runātāju prezentācijas var skatīt:
http://www2.basicskills.eu/arrangementer/events-archive/ebsn-annual-conference-ga-2013/Atpakaļ